Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Metni

Sayın Müşterimiz,

 

C Post Paketleme Ürünleri İmalat San. Paz. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. (dogadostuambalaj.com) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Onay Metnimizi bilgilerinize sunarız.

 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bilgileriniz kesinlikle diğer üyelere gösterilmez. İstediğiniz zaman üyelikten istifa edebilirsiniz. Üyelikten istifa edenlerin bilgileri silinir, dogadostuambalaj.com tarafından kullanılmaz.

 

Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi www.dogadostuambalaj.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacaktır.

 

Siteye herhangi bir kişisel bilgi sağlamadan giriş yapabilir ve gezebilirsiniz. Siteyi ziyaretiniz boyunca, kullanıcı isminiz ve şifreniz ile giriş yapmadığınız takdirde, anonim kalacak ve sizi tanımlamamız mümkün olmayacaktır.

 

Satın alma formlarımız ayrıca mali bilgilerin (kredi kartı numaraları) verilmesini de gerektirmektedir. Tüm üyelerinin alışveriş deneyimini güvenli bir hale getirmek için çeşitli güvenlik önlemleri, dogadostuambalaj.com tarafından uygulamaktadır. www.dogadostuambalaj.com'da kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

 

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 2048 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz. İşbu gizlilik bildiriminde tek taraflı olarak tarafımızdan değişiklikler yapılabilir.

 

Bu beyan; dogadostuambalaj.com 'un gizlilik politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca bilgilendirme içermektedir. www.dogadostuambalaj.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası temel olarak; dogadostuambalaj.com web sitesi olan www.dogadostuambalaj.com aracılığı ile ne tür kişisel veriler topladığını, toplanan kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda kullandığını ve dogadostuambalaj.com’un işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla C Post Paketleme Ürünleri İmalat San. Paz. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. (dogadostuambalaj.com) tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Bu Bilgilendirme ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin dogadostuambalaj.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

 

C Post Paketleme Ürünleri İmalat San. Paz. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. (dogadostuambalaj.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

 

Kişisel bilgileriniz (ad, rumuz, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) sadece dogadostu.com ’dan azami faydayı sağlamanız amacıyla kullanılır. Bilgileriniz ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

 

Müşterilere ait kişisel veriler, dogadostuambalaj.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, dogadostu.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, dogadostuambalaj.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, dogadostuambalaj.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile dogadostuambalaj.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere işlenmektedir.

 

Siz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek;  Site'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyeyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her halükarda KVKK'da yer alan ilke ve şartlara tabi olarak birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

 

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde C Post Paketleme Ürünleri İmalat San. Paz. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için dogadostuambalaj.com tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve dogadostuambalaj.com ‘a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere dogadostuambalaj.com’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, dogadostuambalaj.com’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Bilgilendirme ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

İlgili Kanun uyarınca; dogadostu.com a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile dogadostuambalaj.com’a iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu yazılı olarak C Post Paketleme Ürünleri İmalat San. Paz. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne sitemizdeki iletişim adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir veya sitemizdeki iletişim adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.